Over Stichting RoboNED

RoboNED wil de roboticamarkt in Nederland versterken.

Robots spelen al lang een belangrijke rol in de geautomatiseerde industrie: grote robotarmen staan opgesteld in een straat waarin bijvoorbeeld auto's in elkaar worden gezet. Robots worden ook veelvuldig gebruikt in de veeteelt, waar koeien worden gemolken door volautomatische robots en zo boer en boerin ontlasten van het zware werk. Dit soort robots zijn bekend bij het grote publiek. De trend beweegt zich naar de servicerobots, ofwel robots die routinematig een aantal diensten uitvoeren, zoals schoonmaken, bewaken van gebouwen, voorzien in recreatieve faciliteiten en het verzorgen van ouderen. Over het verzorgen van ouderen door robots wordt in Nederland nog wel eens sceptisch gedaan. Echter, de demografie verandert: mensen leven langer terwijl minder mensen worden geboren. Dit legt een toenemende druk op het verzorgen van mensen in de gezondheidszorg. Robots kunnen in de toekomst een belangrijke rol spelen in het wegnemen van die werkdruk en dus een oplossing vormen voor het verzorgen van mensen.

Missie, visie, ambities van RoboNED

Met RoboNED wordt een Nederlands platform gecreëerd waarin prioriteiten van activiteiten op het gebied van de robotica maar ook de toepassingen van robots met geïnteresseerden en belanghebbenden onderling afgestemd worden. Dit heeft geleidt tot een roadmap: een ontwikkelingsagenda met de prioriteiten waarin men in Nederland zich op de korte, de middellange en de lange termijn wil richten. Uiteindelijk worden partijen bij elkaar gebracht om gezamenlijk de gehele ‘voedingsketen’ van technologie tot psychologie en ethiek op het gebied van de robotica af te dekken en op elkaar af te stemmen. 

Stuurgroep en deelnemers van RoboNed

RoboNED bestaat uit een stuurgroep, een netwerk en organisatoren. De stuurgroep bestaat uit een afvaardiging van een beperkt aantal deelnemers, met een juiste balans tussen bedrijven, overheden en kennisinstellingen. De stuurgroep zet op strategisch niveau de lijnen uit. De organisatie is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van deze lijnen. Het netwerk is gegroepeerd in clusters met een bepaalde focus en afgesproken verantwoordelijkheden.